.

Trần Ngọc Lâm
Trần Ngọc Lâm

Nguyễn Thuỳ Dương
Nguyễn Thuỳ Dương

Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Minh Anh
Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Hồng Ngọc
Nguyễn Hồng Ngọc

Nguyễn Hoài Phương Anh
Nguyễn Hoài Phương Anh

Nguyễn Cẩm Nhung
Nguyễn Cẩm Nhung

Hoàng Tú Uyên
Hoàng Tú Uyên

Vũ Quỳnh Nga
Vũ Quỳnh Nga

Đinh Ngọc Huyền
Đinh Ngọc Huyền

Mai Châm

Ảnh: BTC

Tag :Press Beauty, Miss Báo chí, Hoa khôi trường Báo, nữ sinh
Nguồn: dantri.com.vn