Phú Thọ: Đề nghị đưa nhà máy xi măng Yến Mao ra khỏi quy hoạch

.
(Xây dựng) – Sở Xây dựng Phú Thọ vừa đề nghị Bộ Xây dựng đưa nhà máy xi măng Yến Mao ra khỏi quy hoạch, trong văn bản góp ý về Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2035.

-->

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Phú Thọ vừa đề nghị Bộ Xây dựng đưa nhà máy xi măng Yến Mao ra khỏi quy hoạch, trong văn bản góp ý về Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2035.


Ảnh minh họa.

Lý do vì, ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 1592/TTg-KTN về việc rà soát các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trong Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam, trong đó chỉ đạo hoãn triển khai Dự án nhà máy xi măng Yến Mao.

Bên cạnh đó, trên cơ sở đánh giá thực trạng việc sản xuất của các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 932/SXD-VLXD ngày 19/9/2016 báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất Bộ Xây dựng đưa Dự án nhà máy xi măng Yến Mao ra khỏi quy hoạch xi măng.

Việc đưa nhà máy xi măng Yến Mao ra khỏi quy hoạch là phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ. UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng về vấn đề này.

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011, tỉnh Phú Thọ được bố trí 4 dự án gồm: Nhà máy xi măng Hữu Nghị, nhà máy xi măng Sông Thao, nhà máy xi măng Thanh Ba và nhà máy xi măng Yến Mao.

Như vậy, sau khi đưa nhà máy xi măng Yến Mao ra khỏi quy hoạch, chỉ còn 3 nhà máy được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thanh Nga

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn