Ông Phạm Văn Khánh - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng: Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây dựng

.
(Xây dựng) – Theo ông Phạm Văn Khánh - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng: Năm 2017 là năm đánh dấu sự thay đổi rất lớn của ngành Kinh tế xây dựng nói chung và Cục Kinh tế xây dựng nói riêng, trong đó thành công lớn nhất là đã lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây dựng.

-->

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 (Xây dựng) – Theo ông Phạm Văn Khánh - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng: Năm 2017 là năm đánh dấu sự thay đổi rất lớn của ngành Kinh tế xây dựng nói chung và Cục Kinh tế xây dựng nói riêng, trong đó thành công lớn nhất là đã lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây dựng.

Bên cạnh đó, Cục cũng đã hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về quản lý kinh tế xây dựng và kinh tế đô thị, bao gồm các thông tư, hướng dẫn các nghị định, hoàn thiện những định mức kinh tế kỹ thuật về xây dựng cũng như dịch vụ đô thị để đáp ứng yêu cầu quản lý, cũng như các nhiệm vụ thường xuyên khác về công tác thẩm định, công tác hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị,

Cũng trong năm 2017, xuất phát từ yêu cầu của quản lý nhà nước cũng như nhiệm vụ của Vụ Kinh tế xây dựng, Chính phủ đã nâng cấp Vụ Kinh tế xây dựng thành Cục Kinh tế xây dựng để đáp ứng yêu cầu quản lý về kinh tế xây dựng trong thời kỳ mới.

Trong năm 2018, Cục Kinh tế xây dựng phải triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây dựng, đồng thời vẫn phải hoàn thành tốt những nhiệm vụ thường xuyên.

Kỳ vọng ngành Xây dựng nói chung và lĩnh vực kinh tế xây dựng nói riêng cùng phối hợp với Cục Kinh tế xây dựng triển khai thực hiện năm đầu tiên Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây dựng một cách tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu Đề án đưa ra, đáp ứng yêu cầu quản lý về kinh tế xây dựng trong thời kỳ mới.

PV

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn