Tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị

.
(Xây dựng) - Về việc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2868/BXD-HTKT.

-->

(Xây dựng) - Về việc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2868/BXD-HTKT.


Ảnh minh họa.

Theo đó, trước thực tiễn xuất hiện nhiều bất cập, tồn tại liên quan đến công tác quản lý cao độ nền đô thị tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như tình trạng ngập úng cục bộ, tình trạng chênh lệch cốt nền giữa các công trình, giữa các khu vực đô thị, giữa cốt nền nhà dân với mặt đường. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tình hình lập, triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trên phạm vi cả nước, đề xuất giải pháp chấn chỉnh. Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát, tổng kết đánh giá và xây dựng dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những bất cập, tồn tại liên quan đến công tác quản lý cao độ nền đô thị và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị.

Để hoàn thiện nội dung các dự thảo, Bộ Xây dựng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý bằng văn bản và gửi Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật) trước ngày 8/12/2017. Và để thuận tiện cho việc tổng hợp ý kiến thì các cơ quan, đơn vị có thể gửi thư về địa chỉ [email protected] Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thành Đạt, số điện thoại: 04.39760271, máy lẻ 114 (hoặc số di động: 090.7891699).

Tuyết Hạnh

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn