Đầu tư xây dựng các cơ sở thuộc Bộ Công an quản lý

.
(Xây dựng) - Sau khi nhận được Văn bản số 959/BCA-H43 ngày 27/4/2018 của Bộ Công an đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các cơ sở: Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam thuộc Bộ Công an quản lý, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1133 /BXD-HĐXD gửi Bộ Công an.

-->

(Xây dựng) - Sau khi nhận được Văn bản số 959/BCA-H43 ngày 27/4/2018 của Bộ Công an đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các cơ sở: Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam thuộc Bộ Công an quản lý, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1133 /BXD-HĐXD gửi Bộ Công an.


Trụ sở Bộ Công an. (Ảnh: Internet)

Theo đó, nội dung đề xuất đầu tư bao gồm: Khối trại giam thuộc Bộ Công an; khối trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh trại cho cán bộ quản lý.

Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2025 và được phân kỳ đầu tư làm 02 giai đoạn (giai đoạn 1 từ năm 2018 đến hết năm 2020; giai đoạn 2 từ năm 2021 đến hết năm 2025).

Đơn vị lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cần nghiên cứu để nội dung đề xuất đầu tư phù hợp với nội dung dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 15, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014.

Đề nghị bổ sung phụ lục danh mục các cơ sở: Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam được đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn thực hiện và vị trí, quy mô diện tích nghiên cứu lập dự án, quy mô xây dựng dự kiến của các dự án đầu tư xây dựng thành phần kèm theo Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tại điểm III.2 của dự thảo Báo cáo thẩm định đề nghị bổ sung Bộ Xây dựng là đơn vị phối hợp thẩm định.

Linh Nguyễn

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn