Hít thở ở New Delhi độc hại như hút 50 điếu thuốc lá

.
Chính quyền New Delhi, Ấn Độ, phải đưa ra cảnh báo khẩn cấp về tình trạng sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

-->

Chính quyền New Delhi, Ấn Độ, phải đưa ra cảnh báo khẩn cấp về tình trạng sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí nghiêm trọng.


Theo Đoàn Dương (Video: NowThis)/VnExpress.net

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn