Những ngôi nhà tầng bằng đất nện hàng trăm tuổi ở Trung Quốc

.
Thổ lâu, nhà nhiều tầng bằng gỗ và đất nện được người Hakka xây trên những ngọn núi ở Phúc Kiến, Trung Quốc vào thế kỷ 15 - 20.

-->

Thổ lâu, nhà nhiều tầng bằng gỗ và đất nện được người Hakka xây trên những ngọn núi ở Phúc Kiến, Trung Quốc vào thế kỷ 15 - 20.


Theo Phương Hoa (Video: National Geographic)/VnExpress.net

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn