Những loại cây cảnh có độc cần cẩn trọng bày dịp Tết

.
Hoa lan chuông, đỗ quyên, cẩm tú cầu có thành phần độc tố trong lá, thân có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

-->

Hoa lan chuông, đỗ quyên, cẩm tú cầu có thành phần độc tố trong lá, thân có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Video: VTC

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn