Sẽ có Bộ Quy tắc chung về sử dụng mạng xã hội

Sẽ có Bộ Quy tắc chung về sử dụng mạng xã hội

Để quản lý được mạng xã hội, biến nó trở thành môi trường lành mạnh, an toàn, hữu ích cho người dùng thì cần sự chung tay của tất cả các bên chứ không chỉ về phía cơ quan quản lý Nhà nước.