Một đợt tăng dài, USD lên cao nhất 1 năm qua

Một đợt tăng dài, USD lên cao nhất 1 năm qua

Đồng USD có một đợt tăng dài và tạo một mặt bằng cao mới ở trong nước trước những diễn biến khó lường trên thị trường quốc tế.  Hậu Lê Hùng Dũng: Eximbank sóng ngầm chưa dứt, tai tiếng...