Lý Nhã Kỳ bất ngờ xuất hiện trên tạp chí danh tiếng Vogue

Lý Nhã Kỳ bất ngờ xuất hiện trên tạp chí danh tiếng Vogue

Thứ hai, 21/05/2018 | 11:53 GMT+7 Đến Cannes 2018 với tư cách nhà đầu tư và sản xuất phim, Lý Nhã Kỳ đã chứng tỏ được vai trò và vị trí của mình so với những nhân vật nổi tiếng hàng đầu của ngành công nghiệp điện ảnh mang đầy tính...